Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Kurz trenéra Fitness (4679)
Základní informace
Kurz trenéra Fitness
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
fitnes
prezenční
čeština
Kurz je zaměřen na tvorbu programů ve fitness centrech při specifických svalových dysbalancích, redukci tělesného tuku, náběru svalové hmoty, část výuky je věnována speciálně tréninku žen. Praktická část kurzu je věnována aplikací funkčních testů do konkrétních tréninkových programů.

Kurz může mít návaznost na trenérskou licenci A u Svazu Kulturistiky a Fitness ČR.
MŠMT ČR
14 756/2009-30/1
Tělesná výchova a sport
Kurz trenéra Fitness
ano
Kurz 70h (150hod):
Teoretický základ 80h (z předešlé výuky TVS nebo Fyzioterapie)
Teoretická specializace 25h
Praktická specializace 25h
Příprava závěrečné práce 20h
15
Studenti a absolventi UK FTVS
Kurz je otevřen pro posluchače TVS i Fyzioterapie ( FTVS )


Splněný volitelný předmět Fitness nebo kondiční posilování
případně obdobný volitelný předmět či trenérskou licenci

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty
SŠ s maturitou
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
trenérská licence "B"
Výstupem kurzu je trenérská licence B – Instruktor fitness na základě které získáte živnostenské oprávnění pro práci trenéra v oblasti fitness.
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Garant a místo
Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Sportovní hry
Centrum CŽV a služeb
Praha
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
11.10.2019
1
150 (v hodinách celkem)
Pátek - Neděle
11.10.2019
12.10.2019
13.10.2019
25.10.2019
26.10.2019
Poplatky a financování
4100 Kč / program
!!! Kurzovné prosím uhraďte převodem NE platební kartou !!!
osvobozeno
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Centrum CŽV a služeb
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
05.10.2019

Další informace
www.ftvs.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK