Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých (4958)
Základní informace
Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze [11-00600]
prezenční
čeština
Certifikovaný kurz je koncipován jako teoreticko-praktický, jeho cílem je seznámení účastníků s teoretickými základy klinické neuropsychologie dospělých a praktickou aplikací neuropsychologických metod. Kurz probíhá celkem v 21 jednodenních setkáních po 8 vyučovacích hodinách ve třech základních vzdělávacích blocích:
1. Základy neuroanatomie, neurofyziologie a neuroradiologie pro psychology (3 setkání).
2. Neuropsychologická diagnostika a základy neuropsychologické remediace (9 setkání).
3. Klinická neuropsychologie u neurologických a psychiatrických onemocnění (9 setkání).
Kurz je určený pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.
Podmínkou získání certifikátu je zařazení do předatestačního vzdělávání v klinické psychologii
Ministerstvo zdravotnictví ČR
MZDR14663/2016-6/ONP
Celoživotní vzdělávání nelékařů - na výkon povolání
8. 10. 2018 - 31. 11. 2020
Certifikovaný kurz je koncipován jako teoreticko-praktický, jeho cílem je seznámení účastníků s teoretickými základy klinické neuropsychologie dospělých a praktickou aplikací neuropsychologických metod. Kurz probíhá celkem v 21 jednodenních setkáních po 8 vyučovacích hodinách ve třech základních vzdělávacích blocích:
1. Základy neuroanatomie, neurofyziologie a neuroradiologie pro psychology (3 setkání).
2. Neuropsychologická diagnostika a základy neuropsychologické remediace (9 setkání).
3. Klinická neuropsychologie u neurologických a psychiatrických onemocnění (9 setkání).
Kurz je určený pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.
Podmínkou získání certifikátu je zařazení do předatestačního vzdělávání v klinické psychologii
Kurz je určený pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.
Podmínkou získání certifikátu je zařazení do předatestačního vzdělávání v klinické psychologii

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Lékařská diagnostika a léčebné techniky
vysokoškolské
příspěvky účastníků
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Potvrzení o účasti na vzdělávací akci
Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR
Garant a místo
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Kateřinská 30, Praha 2
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
08.10.2018
5
168 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
19950 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
www.ACVZ.cz
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
05.10.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK