Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Česká studia (5754)
Základní informace
Česká studia
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav bohemistických studií [21-UBS]
prezenční
čeština
Program Česká studia je osvědčený a efektivní způsob přípravy pro zájemce o studium češtiny jako cizího jazyka, a to jak z perspektivy pracovního uplatnění, tak z pohledu uchazečů o následné oborové studium v bakalářském či navazujícím magisterském programu na Univerzitě Karlově nebo na jiné vysoké škole.
Česká studia
20 hodin týdně
ukončené SŠ

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Ústav bohemistických studií
Ústav bohemistických studií
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
240 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
35000 Kč / program
3000 Kč
Přihláška
czechstudies@ff.cuni.cz
Zahraniční oddělení
Mgr. Simona Zenčenková
simona.drtinova@ff.cuni.cz
221619378
30.08.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK