Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Prevence CSA v církevních organizacích * (5753)
Základní informace
Prevence CSA v církevních organizacích *
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra pastorálních oborů a právních věd [26-KPAO]
prezenční
čeština
Dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání uvede posluchače do problematiky sexuálního zneužívání dětí (Child sexual abuse – CSA), prevence a péče o oběti se zaměřením na prevenci v rámci řeholních společenství a jejich pastoračních aktivit (dětské tábory, školy, volnočasové aktivity). Kurz pomůže posluchačům pochopit také specifika dopadu sexuálního zneužívání dítěte v kontextu církevního společenství. Prostor bude věnován rovněž otázkám církevního práva a také právních norem ČR. Na závěr se posluchači seznámí se zásadami duchovního doprovázení obětí.
Prevence CSA v církevních organizacích
Kurz je rozvržen do dvou dnů. Každý den bude výuka začínat v 9 hodina a končit v 17 hodin s přestávkou na oběd od 12:15 do 13:30. Kurz je uzavřen krátkým společným kolokviem.
10.10. 9:00-12:00 učebna P8; 13:30-17:00 učebna P3
11.10. 9:00-17:00 učebna P3
1. Definice CSA, základní terminologie
2. Dopad CSA na oběti
3. První pomoc obětem
4. Agresoři
5. Problematika CSA v církvi
a. Vývoj přístupu ze strany církve
b. Jak reagovat na oznámení CSA dle církevního práva
6. Právo ČR vztahující se k CSA
7. Prevence CSA a hranice v pomáhajícím vztahu
8. Doprovázení obětí CSA
9. Pravidla ochrany dětí a nezletilých v organizacích
10. Implementace bezpečnostních postupů, pravidla chování, nakládání s podezřením
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
-
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
Mgr. František Marek Drábek, DiS.
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Katedra pastorálních oborů a právních věd
KTF UK nebo místo zvolené skupinou
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
10.10.2019
Krátkodobé
18 (v hodinách celkem)
Čtvrtek - Pátek
10.10.2019
11.10.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1000 Kč / program
1000 Kč
osvobozeno
Přihláška
Studijní oddělení, Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
07.10.2019
vždy 7 dní před zahájením kurzu
28.8.2019-7.10.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK