Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
K6 - Akademický AJ pro Chemii (ENK6CH)
Základní informace
K6 - Akademický AJ pro Chemii
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Kurz K6 (vstupní úroveň B2+)
Dvousemestrální kurz pro studenty na úrovni B2+

Důraz je kladen na zdokonalování dovedností důležitých v akademickém prostředí (debata, psaní, prezentace). Studenti v kurzu K6 dále prohlubují dovednosti čtení, psaní, konverzace a poslechové dovednosti v univerzitním prostředí na pokročilé úrovni. Rozvíjejí své schopnosti psát a opravovat akademické texty a přizpůsobovat je různým příležitostem. Zlepšují schopnost hledat, zpracovávat a prezentovat data, využívat různé zdroje. Zdokonalují se v používání komplexních gramatických struktur, rozšiřují slovní zásobu a zlepší výslovnost a komunikační dovednosti. Pracují také na svých studijních dovednostech a strategiích a dovedou porozumět informacím z neznámých vědeckých oborů. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR (www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).

Kurz je primárně určen pro doktorandské a magisterské studenty

Co to znamená dosáhnout úrovně C1 dle Evropského referenčního rámce (SERR):
"Student rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze."

Používané materiály:
Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.

Advanced Grammar In Use (2013), Hewings; Cambridge

Business grammar and usage Strutt; Longman

English pronunciation In Use Hancock; Cambridge

IELTS/TOEFL /CPE– test preparation materials

autentické texty (odborné články)

autentická videa (TED talks a jiné)


a další
K6 - Akademický AJ pro Chemii
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka! (Dostupné ze stránky zde: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/)
Přihlášením se na kurz vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Irena Antonová
Ústav jazykové a odborné přípravy UK
Ústav jazykové a odborné přípravy
areál Albertov
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
96 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
6000 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 2800 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 1200 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v doktorském stupni 1200 Kč
osvobozeno
Přihláška
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
Oddělení podpory vědy
Mgr. Irena Antonová
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
28.09.2019
podávání přihlášek je možné od 12.9.2019
Student se hlásí pouze na CŽVEN - anglický jazyk. Rozvrh mu už bude nabídnut podle dosažené úrovně v rozřazovacím testu.
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK