Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
K4 - Odborný AJ pro Geografii + Geologii + Životní prostředí (ENK4G)
Základní informace
K4 - Odborný AJ pro Geografii + Geologii + Životní prostředí
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Kurz K4 (vstupní úroveň B1)
Dvousemestrální kurz pro studenty na úrovni B1

Asi polovinu obsahu kurzu tvoří rozšiřování znalostí gramatiky, druhou polovinu pak rozšiřování slovní zásoby, zejména v rámci odborného zaměření, ale i v rámci obecného jazyka (ustálená spojení, rozdíly mezi variantami AJ atd.). Důraz je kladen na odbornou AJ a schopnost samostatného ústního projevu i účasti v diskuzích. Studenti v kurzu K4 dále prohlubují schopnost odlišovat formální a neformální styly psaní, např. pomocí pokročilých uvozovacích a spojovacích výrazů či prostředků pro vyjádření důsledku, jsou schopni prezentovat základní vědecké objevy a novinky, přednášet o své vědecké práci a porozumět textům o přírodovědných tématech ze zvoleného zaměření. Studenti se naučí, jak již nabytou slovní zásobu maximálně využít a dále jí rozšiřovat. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR (www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).


Co to znamená dosáhnout úrovně B2 dle Evropského referenčního rámce (SERR):
„Student dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.“


Používané materiály:
Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.


LIFE upper-intermediate (2012), H. Stephenson, P. Hughes, P. Dummett; National Geographic and Heinle Cengage Learning

New Headway Academic Skills- level 2, S. Philpot, L. Curnick, E. Pathare, G. Pathare & R. Harrison; Oxford

Academic Vocabulary in use (2012), M. McCarthy, F. O´Dell; Cambridge University Press

New English File -Upper Intermediate, Oxford University Press

Aiming to Advance (2010), Z. Strnadová; Leda

Grammar In Use - Intermediate (2009), R. Murphy; Cambridge University Press

TOEFL/IELTS/FCE test preparation materials

autentické texty (popularizační odborné články)

a další
K4 - Odborný AJ pro Geografii + Geologii + Životní prostředí
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka! (Dostupné ze stránky zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk)
Přihlášením se na kurz vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Irena Antonová
Ústav jazykové a odborné přípravy UK
Ústav jazykové a odborné přípravy
areál Albertov
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
96 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
6000 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 1500 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 1200 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v doktorském stupni 2800 Kč

osvobozeno
Přihláška
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
Oddělení podpory vědy
Mgr. Irena Antonová
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
28.09.2019
podávání přihlášek je možné od 12.9.2019
Student se hlásí pouze na CŽVEN - anglický jazyk. Rozvrh mu už bude nabídnut podle dosažené úrovně v rozřazovacím testu.
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK