Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Conversation upper-intermediate (úroveň B1) (ENKCON1)
Základní informace
Conversation upper-intermediate (úroveň B1)
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Jednosemestrální kurz pro studenty na úrovni B1

Obecná konverzace 1, výuka 2x týdněConversation upper-intermediate (úroveň B1)
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka! (Dostupné ze stránky zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk)
Přihlášením se na kurz vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Irena Antonová
Ústav jazykové a odborné přípravy UK
Ústav jazykové a odborné přípravy
areál Albertov
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
1
48 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
3000 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 2400 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 2400 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v doktorském stupni 2400 Kč
osvobozeno
Přihláška
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
Oddělení podpory vědy
Mgr. Irena Antonová
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
28.09.2019
podávání přihlášek je možné od 12.9.2019
Student se hlásí pouze na CŽVEN - anglický jazyk. Rozvrh mu už bude nabídnut podle dosažené úrovně v rozřazovacím testu.
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK