Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Management of Science and Innovation - UIS (4707)
Základní informace
Management of Science and Innovation - UIS
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií [71-CPPT]
distanční
angličtina
CPPT UK připravilo v rámci CŽV pro pracovníky univerzitní inovační sítě UK upravenou/zkrácenou verzi programu "Management of Science and Innovation" nazvanou "Management of Science and Innovation - UIS". Cílem je poskytnout členům UIS ucelenou formou základní informace z oblasti transferu technologií.
Struktura programu sestává ze 7 modulů:
1. Základy transferu znalostí a technologií
2. Ochrana duševního vlastnictví ve VVI
3. Business model. Business plan. Spin-out
4. Příprava vlastního Lean canvas
5. Komunikační dovednosti
6. Team & time management
7. Project management
Management of Science and Innovation - UIS
ne
20
pro pracovníky univerzitní inovační sítě UK a zaměstnance UK

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
úspěšné vyplnění testů, vypracování domácího úkolu
Osvědčení o absolvování kurzu
Garant a místo
RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
1
42 (v hodinách celkem)
7T
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
emailem na msi@ruk.cuni.cz
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Ing. Marie Katakalidisová
Bc. Petra Práglová
msi@ruk.cuni.cz
224491255
30.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK