Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Inkluze v předškolním vzdělávání (5703)
Základní informace
Inkluze v předškolním vzdělávání
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra preprimární a primární pedagogiky [41-KPPP]
prezenční
čeština
Cílem vzdělávacího programu je rozvinout znalosti a dovednosti účastníků v oblasti realizace inkluzivního vzdělávání v praxi MŠ. Účastníci mají získat aktuální informace o podmínkách, metodách a možnostech multidimenzionálního rozvoje inkluzivního prostředí a inkluzivních procesů v MŠ. Účastníci by měli rozvinout své dovednosti v oblasti práce se třídou, s dětmi se SVP, rodiči i dalšími aktéry edukačních procesů v předškolním vzdělávání.
Inkluze v předškolním vzdělávání
Obsahové členění témat:
1. setkání: aktuální legislativní rámec pro společné vzdělávání; teoretická východiska inkluzivního vzdělávání; asistent pedagoga v MŠ; metody komplexního rozvoje inkluzivního prostředí v MŠ;
uplatnění inkluzivního přístupu ve vzdělávacím procesu: diferenciace a individualizace zohledňující děti s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb, příklady činností a dobré praxe.
2. setkání: dokumentace rozvoje dítěte a inovativní metody formativního hodnocení; zpracování plánu pedagogické podpory. Možnosti intervenčních programů pro děti s různými typy SVP. Plán a struktura dne v inkluzivní MŠ.

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky MŠ a přípravných tříd při ZŠ.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Katedra preprimární a primární pedagogiky
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
12 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1950 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Katedra preprimární a primární pedagogiky PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
barbora.loudova@pedf.cuni.cz
221900110
27.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK