Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů I (5702)
Základní informace
Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů I
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra germanistiky [41-KG]
prezenční
čeština
Zprostředkování možnosti rozšířit učitelům německého jazyka povědomí o způsobech zefektivnění výuky díky kreativním a vizuálně velmi lákavým, účelným a propracovaným funkčním postupům, metodám a konkrétním materiálům pro výuku NJ.
Předat učitelům praktické náměty, jakož i konkrétní materiály pro zpestření vyučovacího procesu a zejména pro zvýšení motivace žáků a jejich aktivního zapojení do procesu vzdělávání.
Hlavními zásadami vzdělávacího programu je pochopit důraz na obrazovou složku výuky cizích jazyků, pochopit podstatu výrazné grafické podoby materiálů, vnímat zobrazení vzájemných souvislostí, pochopit zásady vizualizace učebního obsahu, naučit se uplatnit cílené propojení obrazu a obsahu, díky čemuž je možné názorně zobrazit souvislosti výukové látky.
Úkolem učitelů je tedy seznámit se v rámci seminářů se způsobem takto pojatého přístupu k výuce a získat dovednost naučené přístupy aplikovat ve vlastních hodinách.
Základním cílem semináře je zdokonalení znalostí a dovedností v NJ na ZŠ, SŠ, VOŠ, oživení výuky prostřednictvím kreativních, neotřelých vyučovacích metod rovněž s ohledem na současné trendy ve výuce cizích jazyků sloužících především ke zvýšení motivace žáků a jejich prostřednictvím k jejich aktivizaci, většímu zájmu o problematiku a díky tomu především k prohloubení jejich znalostí a probuzení snahy se dále v dané problematice rozvíjet a zdokonalovat.
MŠMT
MSMT- 11914/2017-1
Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů I
2 hod. - přehled možností využívaných materiálů, vysvětlení jejich grafické podoby a důvodu zpracování
- seznámení se základními principy materiálů, využití obrazových složek a souvislostí
- praktické ukázky různorodých forem materiálů a způsob jejich používání ve výuce
4 hod. - ukázka několika ucelených materiálů zpracovaných pro konkrétní téma, jeho návaznosti, sled vizuálních kroků a stavebních kamenů zpracování výukového tématu
- aplikace materiálů ve výuce
- ukázka možnosti převodu uvedeného principu na jiné výukové téma dle výběru účastníků
- aplikace daného nástroje na vybrané téma + příklady dalších možností využití daného nástroje
2 hod. - další praktické příklady materiálů, komiksů, her, příběhů, grafických archů, cílených ilustrací apod. využívající představovaný princip aktivizační metody
- konkrétní využití ve výuce, možnosti rozšíření účinnosti materiálu
- aplikace představovaných principů z jednotlivých materiálů na obdobná témata, která aktuálně účastníci řeší ve svých výukových hodinách, společná diskuse nad možnostmi využití naučených principů
- evaluace formou dotazníku spokojenosti a přímých zpětných vazeb účastníků semináře
Cílovou skupinu tvoří učitelé německého jazyka na ZŠ, SŠ, VOŠ

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Katedra germanistiky
Katedra germanistiky
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Spálená 10, Praha 1
Katedra germanistiky
Monika Mikešová
monika.mikesova@pedf.cuni.cz
221900355
30.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK