Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II (5697)
Základní informace
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
prezenční
čeština
Kurz je rozšířením problematiky kurzu „Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I“, kde bylo cílem intenzivně a co nejúčinněji připravit absolventy zejména pro řešení akutních – neodkladných krizových situací souvisejících se šikanou.
Kurz „Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II“ připravuje účastníky kurzu k řešení situací, které by měla zvládnout škola sama.
MŠMT
11914/2017-1
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II
- PRVNÍ DEN (8 hod.)
modul E – Komunitní model práce – bezpečné klima,
modul A – První pomoc při šikanování, prohloubení,
modul D – Metodická podpora, prohloubení
- DRUHÝ A TŘETÍ DEN (2 x 8 hod.)
modul C – Práce se třídou s počáteční podobou šikanování
- ČTVRTÝ DEN (8 hod.)
modul F – Kořeny, příčiny a podmínky šikanování
modul B – Školní program proti šikanování
modul G – Sdílení závěrečných prací – orientační posouzení výsledků programu
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvovaném programu
Garant a místo
PaedDr. Michal Kolář
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
PedF UK, Praha
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Září
Krátkodobé
32 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
6900 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
elektronicky, viz přihláška na http://kamv.cz u příslušného kurzu
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
10.09.2019
dle vyhlášených termínů na http://kamv.cz
Další informace
http://kamv.cz