Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Transpozice, goldplating a vnitrostátní účinky směrnic EU v kontextu české legislativní praxe (3913)
Základní informace
Transpozice, goldplating a vnitrostátní účinky směrnic EU v kontextu české legislativní praxe
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Cíl kurzu:
Kurz je určen legislativcům ve státní správě.
Doporučená literatura: Král Richard, Směrnice EU z pohledu jejich transpozice
a vnitrostátních účinků. C.H.Beck,2014
Organizace studia:
jedná se o jednodenní 6 hodinový kurz. Termín konání: 3.dubna 2020.
Transpozice, goldplating a vnitrostátní účinky směrnic EU v kontextu české legislativní praxe
Obsahová náplň:
1) Základní charakteristika směrnic EU a pojem transpozice a implementace směrnic EU
2) Základní struktura směrnic EU na příkladu směrnic 93/13 a 2005/29
3) Metody transpozice směrnic EU s příklady z české legislativní praxe
4) Goldplating – neminimalistická transpozice směrnic EU s příklady z české legislativní praxe
5) Unijní kritéria náležité transpozice směrnic EU
6) Vnitrostátní účinky směrnice EU
7) Těžiště výkladu směrnic pro účely jejich transpozice
8) Institucionální a metodické zajištění transpozice směrnic v ČR

žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
Katedra evropského práva
Katedra evropského práva
Právnická fakulta UK
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
3.4.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2200 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulta Uk, nám. Curieových 7, Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
31.03.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK