Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Zajímavá místa v Rusku (5690)
Základní informace
Zajímavá místa v Rusku
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
prezenční
čeština
Cílem vzdělávacího programu je rozvoj nejen jazykových kompetencí účastníků, neboť vzdělávací program bude probíhat v ruském jazyce, ale zejména rozvoj sociokulturní a interkulturní kompetence (vč. interkulturní komunikační kompetence). Účastníci obdrží materiál se zeměvědným zaměřením, který jim pomůže rozšířit představy o geografii Ruska (zejména budou zahrnuty oblasti toponymie a frazeologie).
MŠMT
Zajímavá místa v Rusku
Charakteristika sídel v Rusku, jejich formální náležitosti a rozdíly (gorod, selo, derevnja), srovnání pojetí sídel s českými reáliemi. - 1 hod
Geografické zajímavosti – nejmenší město a největší vesnice - 1 hod
Hlubinka Ruska – jak lze chápat tento pojem, aneb Vy jste z Urjupinska? - 2 hod
Přírodní památky Ruska - 2 hod
Neobyčejné památky Ruska - 2 hod
20
Splnění kvalifikačních předpokladů

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Praha
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
01.04.2020
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
01.04.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
800 Kč / program
VS platby převodem: 625319
osvobozeno
Přihláška
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Bc. Marie Průšová
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
15.03.2020
13.10.2019-15.03.2020
Další informace
http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=1381
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK