Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Letní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019 (5688)
Základní informace
Letní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky [23-IKSZ]
prezenční
čeština
Ambicí Letní školy žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019 je přiblížit středoškolským studentům se zájmem o žurnalistiku a média svět a prostředí, v němž se chtějí v budoucnu pohybovat. Dílčím cílem je pak představení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK jakožto pracoviště s kvalitním zázemím pro studium žurnalistiky a příbuzných oborů.

Během čtyř výukových dnů studenti nahlédnou „pod pokličku“ světa médií. Letní škola žurnalistiky seznámí účastníky s teoretickou i praktickou stránkou žurnalistiky. Exkurze v České televizi jim umožní pochopit fungování veřejnoprávního média. Dále si studenti mj. vyzkouší v praxi práci s kamerou i zpracování natočeného materiálu. Program zahrnuje rovněž přednášky, besedy a workshopy s odborníky a úspěšnými novináři.

Celým programem budou účastníci provázeni zkušenými pedagogy FSV UK, kteří jim budou vždy ochotni pomoci a zodpovědět případné dotazy.

Letní školu žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019 uzavře slavnostní předání účastnických certifikátů.
Letní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019
Datum: 26. – 30. srpna 2019

Syllabus:

1. Návštěva Českého rozhlasu (exkurze)
2. Tvůrčí dílny PhDr. Mgr. Karola Lovaše, Ph.D. zaměřené na přípravu rozhlasového
interview – host Taťána Míková (přednáška/workshop)
3. Tvůrčí dílny prof. MgA. Davida Jana Novotného, Ph.D. zaměřené na literárně
dramatickou tvorbu a práci s hlasem (přednáška/workshop)
4. Seminář PhDr. Jana Jirků "Kvalita profesionální žurnalistické produkce pod tlakem na rychlost" (přednáška/workshop)
5. Seminář Mgr. Veroniky Mackové "Televizním reportérem na zkoušku" – část
zaměřená na roli novináře, techniku reportérské práce (přednáška/práce v terénu/workshop)
6. Seminář Mgr. Františka Gély "Televizním reportérem na zkoušku" – část
zaměřená na práci kameramana, střih zpracovaného materiálu, vizuální stránku (přednáška/práce v terénu/workshop)
7. Seminář a lekce tvůrčího psaní pod vedením doc. PhDr. Barbory Osvaldové
(přednáška/workshop)
8. Beseda s pozvaným hostem z praxe – PhDr. Václav Moravec, Ph.D.,
Ph.D. (diskuse/beseda)
9. Slavnostní zakončení Letní školy žurnalistiky

Požadavky pro úspěšné absolvování Letní školy žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019:
1. Aktivní účast po všechny výukové dny
2. Příprava na workshop/semináře (pokud je vyžadována)
3. Plnění zadaných úkolů v průběhu výuky

Podmínky:
Letní škola je určena pro zájemce z řad středoškolských studentů se zájmem o média a studium žurnalistiky, popřípadě příbuzných oborů.

Požadované dokumenty:
1/ Motivační dopis (dosavadní zkušenosti na poli žurnalistiky, zájem, motivace)
2/ Práce na téma “Proč chci být novinářem ” (libovolný žurnalistický útvar, např. fejeton, esej, zamyšlení, komentář, rozhovor, reportáž, fotografie, rozhlasový nebo televizní příspěvek)

Studenti jsou rovněž povinni uhradit účastnický poplatek ve výši 500 CZK.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Srpen
26.08.2019
Krátkodobé
28 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
on-line prostřednictvím e-mailu: katerina.turkova@fsv.cuni.cz
Mgr. Kateřina Turková
katerina.turkova@fsv.cuni.cz
777029690
30.06.2019
ve výjimečných případech do 30. 7. 2019
Další informace
http://juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK