Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
PREMEDICAL COURSE (přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách) (166)
Základní informace
PREMEDICAL COURSE (přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách)
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 3. lékařská fakulta
Děkanát - studijní oddělení [12-STUD]
prezenční
angličtina
teaching Chemistry, Biology, Physics, Medical English, Czech
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách
ne
50
x

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není
Garant a místo
prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.
Děkanát - studijní oddělení
Děkanát - studijní oddělení
3. LF UK
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Leden
1
40 (v hodinách celkem)
20 hodin týdně
Pondělí - Pátek
14.1.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
110000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
on - line
Děkanát - studijní oddělení
Bc. Miriam Křížová
miriam.krizova@lf3.cuni.cz
267102206
15.09.2019
Další informace
http://www.lf3.cuni.cz/en/applicant/premedical/general-information.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK