Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Úvod do studia Tělesné výchovy a sportu se zaměřením na vzdělávání (205)
Základní informace
Úvod do studia Tělesné výchovy a sportu se zaměřením na vzdělávání
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu [51-100101]
prezenční
čeština
1.ročník Bc. TVSVZP
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
ano
Ukončené střední vzdělání s maturitou

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
60
Garant a místo
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Kinantropologie
Studijní oddělení
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
280 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
48600 Kč / rok
osvobozeno
Přihláška
Martího 31 Praha 6
Studijní oddělení
Helena Škábová
skabova@ftvs.cuni.cz
220172075
31.08.2019
01.01.2019 - 31.08.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK