Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení (5673)
Základní informace
Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra andragogiky a personálního řízení [21-KANPR]
prezenční
čeština
Kurz je obsahově koncipován jako příprava ke studiu a přijímací zkoušce bakalářského programu oboru andragogika a personální řízení. Účastníci kurzu budou informováni o oborovém zaměření studia na katedře a seznámeni se zaměřením přijímací zkoušky. Pozornost bude v kurzu zaměřena na oblast studijních předpokladů, širší společenskovědní a základní oborové znalosti. Důraz bude kladen zejména na poznatky ze sociologie, psychologie a pedagogiky. Oborová - odborná část obsahu kurzu bude orientována na oblast andragogiky a personálního řízení. V oblasti andragogiky budou účastníkům prezentovány poznatky o povaze vzdělávání a učení se dospělých a jejich souvislostech, o didaktice dospělých a vzdělávání a rozvoji lidí v kontextu práce. V rámci personálního řízení budou akcentována především témata vztahující se k vývoji řízení lidí, jeho současným koncepcím a k realizaci personálních aktivit.
Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení
ne
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Katedra andragogiky a personálního řízení
Katedra andragogiky a personálního řízení
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
40 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
4598 Kč / program
základní
Přihláška
martin.kopecky@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
martin.kopecky@ff.cuni.cz
221619605
23.01.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK