Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Co je to film? (5672)
Základní informace
Co je to film?
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra filmových studií [21-KFS]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je poskytnout laické obci se seriózním zájmem o kinematografii v širších historických, kulturněhistorických a filmologických souvislostech základní vhled do oboru filmová věda. Kurz má charakter zejména teoretických a metodologických přednášek s řadou ukázek z filmů. Cílem přednáškového kurzu je nabídnout posluchačům několik různých úhlů pohledu na film, představit jim některé problémové okruhy spojené s historií a teorií filmu, seznámit je se základy filmové řeči a poskytnout jim nástroje na interpretaci filmu. Na závěr kurzu bude možné konzultovat průběh přijímacího řízení. Frekventanti kurzu mají v případě zájmu možnost zpracovat písemně některé z přednášených témat, případně se pokusit o písemnou analýzu filmu. Lektoři kurzu budou připraveni s nimi zvolené téma a přístup k němu konzultovat a výslednou práci posoudit.
Lektorsky se na kurzu podílejí členové katedry filmových studií FF UK. Kurzy se konají v hlavní budově FF UK v posluchárně, jejíž technické vybavení umožňuje jak klasickou projekci filmových kopií z projektorů na 35mm i 16mm filmový pás, tak díky instalovanému videodataprojektoru projekci z VHS a DVD.

Struktura kurzu (od 10.11. 2016)
1) Film a historické vědomí (lektor: doc. PhDr. Ivan Klimeš)
2) Hudba a film (lektor: doc. PhDr. Ivan Klimeš)
3) Zvuk ve filmu (lektor: doc. Petr Szcepanik)
4) Kamera (lektorka: PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.)
5) Středoevropský dokument (lektorka: Mgr. Magda Španihelová)
6) Film a divadlo (lektorka: doc. PhDr. Stanislava Přádná)
7) Český animovaný film (lektorka: Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.)
8) Italské herectví 60. let (lektorka: doc. PhDr. Stanislava Přádná)
9) Francouzská nová vlna (lektor: PhDr. David Čeněk)
10) Film noir (lektorka: Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.)
11) Pojem autorského filmu v dějinách kinematografie (lektor: PhDr. David Čeněk)
12) Filmová analýza a interpretace (lektorka: Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.)
13) Konzultace přijímacího řízení (lektorka: PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.)
Co je to film?
ano
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Katedra filmových studií
Katedra filmových studií
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
48 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
3025 Kč / program
základní
Přihláška
katerinasvatonova@gmail.com
Katedra filmových studií
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
katerinasvatonova@gmail.com
606447053
01.10.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK