Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Učitelství pro SŠ - společenské, ekonomické a právní vědy (5671)
Základní informace
Učitelství pro SŠ - společenské, ekonomické a právní vědy
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra psychologie [21-KPS]
prezenční
čeština
I. rok studia
1. semestr – Úvod do pedagogiky (20 hod.)
Úvod do psychologie pro učitele (20 hod.)
2. semestr – Pedagogika pro učitele I. (20 hod.)
Psychologie pro učitele I. (20 hod.)
II. rok studia
3. semestr – Pedagogika pro učitele II. (20 hod.)
Psychologie pro učitele II. (20 hod.)
4. semestr – Didaktika společensko-vědních předmětů, Didaktika ekonomických věd, nebo Didaktika práva (30 hod.)
Oborová praxe (40)
Práce učitele se školní třídou (30 hod.)
Kazuistický seminář a reflexe pedagogické praxe (20 hod.)
Individuální konzultace, zpracování závěrečné práce, závěrečné zkoušky
učitelské způsobilosti (10 hod.)
MŠMT
33973/2016-1
Učitelství pro SŠ - společenské, ekonomické a právní vědy
ano
25
vysokoškolské oborové magisterské studium, zájem o kvalifikovanou práci učitele na SŠ,SOŠ,SIŠ apod.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
vysokoškolské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
§ 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
01.10.2019
4
250 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
15300 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
http://psychologie.ff.cuni.cz/kurzy/odborne
Katedra psychologie
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
ilona.gillernova@ff.cuni.cz
221619669
10.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK