Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství pro střední školy (5670)
Základní informace
Učitelství pro střední školy
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra psychologie [21-KPS]
prezenční
čeština
Bodová osnova:
1/ Úvod do pedagogiky
2/ Úvod do psychologie
3/ Pedagogika pro učitele I.+ II.
4/ Psychologie pro učitele I. + II.
5/ Oborová didaktikas a pedagogická praxe
6/ Rámcové vzdělávací programy
7/ Kazuistický seminář a reflexe pedagogické praxe
MŠMT
33973/2016-1
Učitelství pro střední školy
ano
ukončené vysokoškolské oborové studium (na filozofických či pedagogických fakultách na oborech, které mají didaktiku)

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace
vysokoškolské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Katedra pedagogiky
Katedra psychologie
Katedra pedagogiky
Katedra psychologie
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
04.10.2019
4
250 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
15000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/
Katedra psychologie
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
ilona.gillernova@ff.cuni.cz
221619669
10.09.2019
Další informace
http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK