Tvůrčí psaní: Jak se píše rodová kronika (5667)
Základní informace
Tvůrčí psaní: Jak se píše rodová kronika
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav české literatury a komparatistiky [21-UCLK]
prezenční
čeština
Proč psát rodovou kroniku? Třeba protože nás to baví. Protože nám to dává smysl. Protože nám osudy našich předků nejsou lhostejné a vážíme si jak jejich práce, tak našeho vlastního úsilí, které jsme vynaložili při sbírání jejich životopisných dat. Sami určitě dobře víte, že to jsou hodiny a hodiny práce v archivu, v terénu i u počítače. Jsou to desítky a stovky jmen i letopočtů, stohy lejster a krabice plné fotografií, rodných, oddacích a úmrtních či domovských listů. A co teprve vysvědčení a tovaryšské knížky, skeny z matrik a gruntovnic, akvarely rodných domů a verše rodinných básníků! Hromadí se to a člověk si pln narůstajícího děsu říká, co si s tím vším vybádaným materiálem počít. Odpovědím na tuto a mnohé další otázky se věnujeme na kurzu Jak se píše rodová kronika, kde si tyčíme cíle, stanovujeme témata, diskutujeme, inspirujeme se navzájem, ale hlavně se hned od začátku a se stejným nasazením vrháme na první kapitoly naší budoucí kroniky, abychom vzdali hold těm, kteří tu byli před námi, a abychom jejich odkaz předali v originální formě těm, kteří přijdou po nás.
Kurz je určen všem věkovým kategoriím od dětí po seniory a je vhodný pro začátečníky i pro ty, kteří se rodopisnému bádání věnují již déle. Společně se zaměříme na třídění informací již získaných a doplňování údajů chybějících. Posouvat vpřed se budeme postupným zpracováváním zadávaných témat, čímž začnou velmi brzy vznikat jednotlivé kapitoly vaší budoucí a jedinečné kroniky.

Dílnou vás provede lektorka MgA. Zuzana Frantová, absolventka Literární akademie oboru Tvůrčí psaní – Mediální komunikace a členka České genealogické a heraldické společnosti v Praze, mimo jiné autorka knihy Vikinská princezna nominované na Cenu Jiřího Ortena za rok 2010 a knihy Záhada prázdné zvonice nominované na výroční cenu nakladatelství Albatros 2015.

Podle slov Martina Slabocha, předsedy České genealogické a heraldické společnosti v Praze, se jedná o první kurz svého druhu v ČR. Teoretických kurzů od jednodenních po dlouhodobé je více, ale kurz zaměřený na samotné psaní kroniky chyběl.
Lektorka vede kurz Jak se píše rodová kronika od roku 2013.

Tvůrčí psaní: Jak se píše rodová kronika
1x za 14 dní
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Ústav české literatury a komparatistiky
Ústav české literatury a komparatistiky
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
28 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
6200 Kč
základní
Přihláška
ivan.kafka@ff.cuni.cz
Mgr. Ivan Kafka
ivan.kafka@ff.cuni.cz
221 619 232
31.12.2019
Další informace
Přihláška je ke stažení na adrese https://uclk.ff.cuni.cz/studium/kurzy-czv/. Faktura k uhrazení bude všem přihlášeným zaslána po 3. 10. 2018.