Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Trendy v řízení lidí - současnost a budoucnost HR (5665)
Základní informace
Trendy v řízení lidí - současnost a budoucnost HR
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra andragogiky a personálního řízení [21-KANPR]
prezenční
čeština
Kurz Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR postihuje významné proměny v řízení lidí. Důraz je kladen na strategické kontexty, pozornost je zaměřena na přístupy k řízení a organizaci práce v různých typech organizací a na řízení talentu. Program zahrnuje problematiku budování firemní značky, trendy v získávání a výběru pracovníků, v přístupech k řízení pracovního výkonu, odměňování, rozvoji, vzdělávání a využívání dat, obsahuje rovněž problematiku vedení lidí a emoční inteligence.
Tematické moduly kurzu:
1. Strategické řízení lidí a organizační rozvoj
2. Budování firemní značky zaměstnavatele (Employer Branding)
3. Trendy v metodách získávání a výběru pracovníků, diagnostické metody
4. Trendy v řízení pracovního výkonu a v odměňování pracovníků (včetně poskytování zaměstnaneckých výhod)
5. Trendy rozvoje a vzdělávání pracovníků
6. Rozvoj talentu
7. Programy pro studenty a absolventy
8. Vedení lidí
9. Big data a Business Inteligence; Inovace v HR a v organizačním rozvoji
10. Flexibilita a diverzita; Aktuální pracovně-právní témata
Lektoři: doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.; PhDr. Kateřina Bernardová; Ing. Jarmila Brixová; Ing. Ivana Cvejnová; Tomáš Ervín Dombrovský; Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.; PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.; PhDr. František Hroník; Ing. Roman Chudoba, MSc.; doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.; Ing. Milan Jasný; Ing. Josef "José" Kadlec; Ing. Vladimír Kovář; RNDr. Jakub Macura; Ing. Matěj Mareš; Mgr. Veronika Motlová; Mgr. Michal Osuský, MBA; JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.; Dagmar Suissa, MSc.; Mgr. Luboš Tejkl, MBA a další.


Trendy v řízení lidí - současnost a budoucnost HR
ne
30
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Katedra andragogiky a personálního řízení
Katedra andragogiky a personálního řízení
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
60 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
29040 Kč / program
základní
Přihláška
Katedra andragogiky a personálního řízení , FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1
Katedra andragogiky a personálního řízení
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
olga.behounkova@ff.cuni.cz
221619607
11.10.2019
nekonají se
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK