Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Psychologie v praktických aplikacích (5663)
Základní informace
Psychologie v praktických aplikacích
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra psychologie [21-KPS]
prezenční
čeština
V návaznosti na základní psychologické poznatky program nabídne různě zaměřené moduly, z nichž účastník volí podle své specializace a zájmu-Člověk v organizaci, člověk a ekonomické prostředí; Jedinec ve vývoji a vzdělávání ; Člověk ve zdraví a nemoci ; Jedinec v interpersonálních a sociálních vztazích .
Psychologie v praktických aplikacích
ne
min. středoškolské vzdělávání

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
4
250 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18906 Kč / program
základní
Přihláška
http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/zajmove-kurzy/
Katedra psychologie
Radka Hradcová
radka.hradcova@ff.cuni.cz
221619667
30.11.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK