Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Pracovní právo pro personalisty (5661)
Základní informace
Pracovní právo pro personalisty
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra andragogiky a personálního řízení [21-KANPR]
distanční
čeština
Kurz Pracovní právo pro personalisty je zaměřen na pracovní právo jako jednu z významných oblastí efektivního personálního řízení. Účastníci kurzu budou seznámeni především se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ale také s dalšími souvisejícími předpisy, např. zákonem o zaměstnanosti, zákonem o inspekci práce, zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o kolektivním vyjednávání ad. Při práci s těmito právními předpisy bude rovněž využívána česká a evropská judikatura, která účastníkům kurzu umožní dané problematice lépe porozumět a následně ji využívat v praxi. Kurz bude rovněž zaměřen na řešení praktických příkladů z praxe účastníků.
V kurzu Pracovní právo pro personalisty 2017 bude reflektována koncepční novela zákoníku práce, která je v současné době projednávána Parlamentem. Novela by měla změnit základní oblasti pracovněprávních vztahů, zejména oblast dovolené, pracovní doby, práce z domova, nově upravit pojem vrcholového řídícího zaměstnance atd. Účinnost novely je aktuálně stanovena k 1. 7. 2017.
Pracovní právo pro personalisty
ne
30
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Katedra andragogiky a personálního řízení
Katedra andragogiky a personálního řízení
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
40 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
26620 Kč / program
základní
Přihláška
Katedra andragogiky a personálního řízení , FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1
Katedra andragogiky a personálního řízení
Bc. Veronika Kazimourová
veronika.kazimourova@ff.cuni.cz
221619607
17.01.2020
nekonají se
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK