Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Andragogika a personální řízení (5659)
Základní informace
Andragogika a personální řízení
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra andragogiky a personálního řízení [21-KANPR]
prezenční
čeština
Kurz je koncipována jako třísemestrální rozšiřující profesní studium. Studium je koncipováno jako kombinace přímé výuky, řízeného samostudia a konzultací.
Andragogika a personální řízení
70 hodin přímá výuka, řízené samostudium, konzultace
pá - 12-21
ukončené SŠ s maturitou

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Katedra andragogiky a personálního řízení
Katedra andragogiky a personálního řízení
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
3
70 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
29040 Kč / program
základní
Přihláška
Katedra andragogiky a personálního řízení , FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
michal.serak@ff.cuni.cz
221619608
12.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK