Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Seznamovací kurz pro obor Mezinárodní teritoriální studia a Česko německá studia (4097)
Základní informace
Seznamovací kurz pro obor Mezinárodní teritoriální studia a Česko německá studia
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií [23-IMS]
distanční
čeština
Na kurzu budete seznámeni se základy studia na vysoké škole, se studijním plánem a budou Vám zodpovězeny otázky ke studiu a k zápisu předmětů. Kromě svých nových spolužáků zde dále poznáte také studenty ze starších ročníků, kteří Vám předají své zkušenosti s dosavadním studiem.
Seznamovací kurz pro obor Mezinárodní teritoriální studia a Česko německá studia
Kurz se koná na začátku září.
Zaplacení kurzovného.
Kurz je určen pro přijaté uchazeči na bakalářské programy Teritoriální studia a Česko německá studia.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
kredity nejsou přidělovány
Garant a místo
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Institut mezinárodních studií
Institut mezinárodních studií
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Září
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
520 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Sekretariát Institutu mezinárodních studií, U kříže 6 Praha 5, místnost. J3083
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
tomas.nigrin@fsv.cuni.cz
251080296
23.08.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK