Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
XIV. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách (5651)
Základní informace
XIV. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra didaktiky matematiky [32-KDM]
prezenční
čeština
Vzdělávací seminář pořádá Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Ústav aplikované matematiky FD ČVUT v Praze a Ústav jazykové a odborné přípravy UK, studijní středisko Poděbrady. Letní škola nabídne účastníkům řadu přednášek z oblasti historie matematiky. Cílem vzdělávací akce je poukázat na význam historie matematiky ve školské matematice, prohloubit znalosti účastníků v této oblasti a podat jim konkrétní náměty pro oživení práce s žáky, které mohou přispět ke zvýšení zájmu žáků o matematiku. Témata přednášek jsou volena tak, aby ukázala zajímavé historické příklady sepětí matematiky s praxí a ilustrovala, jak některé části matematiky vznikly právě z řešení reálných problémů, případně z problémů, které vypadají na první pohled jednoduše, přesto však v sobě skrývají hlubší matematický potenciál.
MŠMT
8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
XIV. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Pondělí 19. 8. 2019

Prezentace účastníků: 10:00 až 12:00

Odpolední program 14:00–15:00
Zahájení konference
Martina Bečvářová: Matematika všedního dne

Odpolední program 15:30–17:00
Jindřich Bečvář: Několik pohledů do lineární algebry

Odpolední program 17:30–18:30
David Brebera: Collatzova hypotéza

Večerní program 20:00
Procházka po Poděbradech


Úterý 20. 8. 2019

Dopolední program 9:00–10:00
Magdalena Hykšová: Jak na výuku pravděpodobnosti – inspirace ze starých učebnic

Dopolední program 10:30–12:00
Dalibor Martišek: Trojúhelníky v zajetí zákonitostí a náhod

Odpolední program 14:00–15:30
Martin Melcer: Dvacáté století z pohledu finanční gramotnosti

Odpolední program 16:00–17:30
Zdeněk Halas: Matematika a hudba

Odpolední program 17:45–18:00
Křest nejnovějších knih (též z edice Dějiny matematiky)

Večerní program 20:00–24:00
Společenský večer


Středa 21. 8. 2019

Dopolední program
Odborná exkurze 9:00–12:00

Odpolední program 14:00–15:30
Pavel Svoboda: Základní fyzikální veličiny, jejich měření a trocha historie

Odpolední program 16:00–17:00
Irena Sýkorová: Geometrie skrytá ve védských oltářích

Odpolední program 17:30–18:30
Miroslava Otavová: Šifry a další způsoby reprezentace v barokní matematice


Čtvrtek 22. 8. 2019


Dopolední program 8:30–10:00
Zdeněk Halas: Astroláb – geometrický model vesmíru

Dopolední program 10:30–12:00
Antonín Slavík: Matematika a kulečník

Dopolední program 12:00–12:30
Zakončení semináře

Nejsou žádné.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
vysokoškolské
příspěvky účastníků
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
absolvování v plném rozsahu
§25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb.
Garant a místo
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Katedra didaktiky matematiky
Katedra didaktiky matematiky
studijní středisko Ústavu jazykové a odborné přípravy v Poděbradech
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Srpen
19.08.2019
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
22.8.2019
Poplatky a financování
2500 Kč / program
Částka 2.500,- Kč je pouze vložné (doprava a materiály), ubytování a stravu si účastníci hradí sami.
Přihláška
MFF UK, KDM, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Katedra didaktiky matematiky
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
zdenek.halas@mff.cuni.cz
951 553 215
30.06.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK