Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Profesní kvalifikace Instruktor - obecná část (5648)
Základní informace
Profesní kvalifikace Instruktor - obecná část
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
prezenční
čeština
Výuka obecného základu (vědecká část) pro profesní kvalifikaci Instruktor v rozsahu 50 hodin.
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Profesní kvalifikace Instruktor - obecná část
ano
20
ukončení SŠ vzdělání s maturitou

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty
SŠ s maturitou
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Profesní kvalifikace Instruktor
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Garant a místo
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
UK FTVS
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Září
1
50 (v hodinách celkem)
2 víkendové konzultace
Pátek - Neděle
20.9.2019
21.9.2019
22.9.2019
27.9.2019
28.9.2019
29.9.2019
Poplatky a financování
3800 Kč / program
!! Platba obecné části POUZE BANKOVNÍM PŘEVODEM, NE KARTOU!!

Na vyžádání fakturou.
osvobozeno
Přihláška
UK FTVS , José Martího 31, Praha 6
Centrum CŽV a služeb
Mgr. Tereza Martinovičová
martinovicova@ftvs.cuni.cz
220 17 2191
30.08.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK