Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B" - specializace Lední hokej (3414)
Základní informace
Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B" - specializace Lední hokej
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
trenér
prezenční
čeština
Školení organizované ve spolupráci s ČSLH.
Výuka je rozdělena na obecnou část a speciální část v teorii a praxi.
50 hodin obecného základu na UK FTVS
100 hodin speciální části je zajištěno Český hokej
Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu ( FTVS )
MŠMT ČR
14 756/2009 - 30/1
Trenér
Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B" - specializace Lední hokej
50 hodin obecná část - FTVS - duben 2020
100 hodin speciální části je zajištěno ČSLH - květen - září 2020
Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu - květen 2020
Dle požadavku a podmínek Českého hokeje přes Coach manager
Dle podmínek Českého hokeje

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty
SŠ s maturitou
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
trenérská licence "B"
Kurz opravňuje k získání živnostenského listu
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Garant a místo
Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
UK FTVS
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Duben
22.04.2020
1
150 (v hodinách celkem)
5 dní, dále dle dispozic Českého hokeje
Středa - Neděle
22.4.2020
23.4.2020
24.4.2020
25.4.2020
26.4.2020
Poplatky a financování
9500 Kč / program
Specializovaná část je hrazena dle požadavků sportovních svazů.
Platba pouze převodem, !!!! NE PLATEBNÍ KARTOU !!!!!.

Faktury nevystavujeme, po zaplacení žádejte daňový doklad : Lucie Kubicová, kubicova@czehockey.cz
osvobozeno
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Centrum CŽV a služeb
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
20 17 2250
30.03.2020
Přihlášku přijímáme prostřednictvím Českého hokeje, který musí potvrdit účast na základě dohody o spolupráci.

Všechny přihlášky zasílejte přes Coach Manager ČSLH
nebo

PhDr. Zdeněk Vojta,
Český svaz ledního hokeje, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15 190 93 Praha 9 – Vysočany nebo na e-mail: vojta@czehockey.cz, kde budou centrálně evidovány.
Další informace
www.ftvs.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK