Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Náhrada škody v podnikání (5630)
Základní informace
Náhrada škody v podnikání
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
charakteristika programu (cíl kurzu) :
V rámci kurzu bude vyložena zejm. následující problematika:
- pojem škody, rozsah a způsob její náhrady, vzdání se práva na náhradu škody
- příčinná souvislost, spoluzpůsobení škody poškozeným
- úmyslné porušení dobrých mravů / kontraktní / deliktní odpovědnost
- náhrada škody způsobené jednatelem, zaměstnancem či jinou osobou, kterou smluvní strana použila k plnění svého závazku subdodavatelem / při své činnosti
- škoda způsobená nepoctivostí při jednání o smlouvě (culpa in contrahendo), vadou výrobku (product liability), provozní činností / provozem zvláště nebezpečným, informací či radou, na věci převzaté / vnesené a další případy zvláštní odpovědnosti za škodu
- promlčení práva na náhradu

cílová skupina: advokáti, podnikoví právníci

Náhrada škody v podnikání
forma výuky a zakončení : výklad formou přednášky, účastníkům bude poskytnut studijní podklad rekapitulující základní přednášená fakta a judikaturu (jeho rozsah bude čítat cca 100 stran textu)
9 – 16,15,

termín konání : 23. března 2020
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Katedra obchodního práva
Katedra obchodního práva
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Březen
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
23.3.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2400 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
16.03.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK