Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Dispozice s majetkem za života a pro případ smrti a jejich daňové aspekty (4842)
Základní informace
Dispozice s majetkem za života a pro případ smrti a jejich daňové aspekty
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je seznámit posluchače s tradičními způsoby dispozice s majetkem za života a pro případ smrti tj. darování a darování pro případ smrti, dědické právo včetně řízení o pozůstalosti, daňové aspekty.

cílová skupina: kurz je určen široké veřejnosti
Dispozice s majetkem za života a pro případ smrti a jejich daňové aspekty
Jedná se o jednodenní kurz s celkovou časovou dotací 8 vyučovacích hodin (darování, darování pro případ smrti,dědické právo, řízení o pozůstalosti, daňové aspekty).
forma výuky a zakončení : přednáška
termín konání : 20.2.2020

Rozvrh přednášek:
1. 9:30 – 11:00 Darování, darování pro případ smrti Doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
2. 11:15 - 12:45 Dědické právo Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
3. 13:00 – 14:30 Pozůstalostní řízení JUDr. Karel Wawerka, emeritní notář
4. 14:45 – 16:15 Daňové aspekty JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Katedra občanského práva
Katedra občanského práva
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
20.2.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2400 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Referát pro další vzdělávání právníků, Juridikum, UK PF, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
13.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK