Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Sociologie a sociální politika Bc. prez. (5619)
Základní informace
Sociologie a sociální politika Bc. prez.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra sociologie [23-KS]
prezenční
čeština
Kurz svým obsahem a rozsahem odpovídá 1. ročníku řádného studia bakalářského programu Sociologie a sociální politika.
Sociologie a sociální politika Bc. prez.
Kurz je jednosemestrální.
Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh (kopie maturitního vysvědčení a strukturovaný životopis) nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Katedra sociologie
Katedra sociologie
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
100 (v hodinách celkem)
6/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
08.09.2019
Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh (kopie maturitního vysvědčení a strukturovaný životopis) nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK