Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Politologie a veřejná politika Bc. prez. (5616)
Základní informace
Politologie a veřejná politika Bc. prez.
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Kurz svým obsahem a rozsahem odpovídá 1. ročníku řádného studia bakalářského programu Politologie a veřejná politika.
Politologie a veřejná politika Bc. prez.
Kurz je jednosemestrální.
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Politologie a veřejná politika pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
neurčeno
neurčeno
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
100 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
08.09.2019
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Politologie a veřejná politika pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK