Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Ekonomie a finance NMgr. prez. (797)
Základní informace
Ekonomie a finance NMgr. prez.
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut ekonomických studií [23-IES]
prezenční
čeština
Kurz tvoří všechny obligatorní předměty předepsané pro 1. ročník řádného studia studijním plánem.
Ekonomie a finance NMgr.
-
V případě, že rodným jazykem uchazeče o studium v českém jazyce není čeština nebo slovenština, vyžadujeme doklad o složení certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2. Tento doklad je povinnou přílohou přihlášky do studijního pobytu.
Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.


Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Institut ekonomických studií
Institut ekonomických studií
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
192 (v hodinách celkem)
6/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
08.09.2019
V případě, že rodným jazykem uchazeče o studium v českém jazyce není čeština nebo slovenština, vyžadujeme doklad o složení certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2. Tento doklad je povinnou přílohou přihlášky do studijního pobytu.
Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK