Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Kurz právnické angličtiny Legal English for International Practice (3914)
Základní informace
Kurz právnické angličtiny Legal English for International Practice
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
angličtina
Cíl kurzu:
Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků a umožnit jim tak její lepší využití v praxi. V průběhu kurzu se seznámí s nejdůležitější terminologií spojenou s jednotlivými tématy, zejména prostřednictvím čtení a poslechu, získají představu o možných překladových ekvivalentech a použijí odbornou slovní zásobu v ústní i písemné komunikaci. Kurz je veden v angličtině. Ačkoli to není hlavním cílem kurzu, je možné jej využít také jako přípravu na složení zkoušky TOLES z právnické angličtiny.


Komu je kurz určen:
Kurz je určen zejména zájemcům s pokročilejší znalostí angličtiny (úroveň B2 a vyšší dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), kteří si chtějí prohloubit schopnost odborné komunikace v angličtině v právní praxi.Závěrečný test: Na konci kurzu obdrží všichni absolventi osvědčení o absolvování kurzu.
Rozsah: 25 týdnů po 2 vyučovacích hodinách, tj. 50 hodin
Výuka vždy ve čtvrtek 18:00 – 19:30

Začátek kurzu: 9.ledna 2020
Konec kurzu: 25. června 2020

Kurz právnické angličtiny Legal English for International Practice
Základní učebnicí pro kurz bude učebnice International Legal English, 2nd ed., Amy Krois-Lindner and TransLegal, Cambridge, 2011. Prosíme účastníky, aby si tuto učebnici zakoupili.
Ostatní materiály budou poskytnuty zdarma během kurzu.

1. Company law: company formation and management I
Making a presentation
Letter of advice

2. Company law: company formation and management II

3. Company law: capitalisation I
Contrasting information
Summarising
Legalese v. plain language
Paraphrasing

4. Company law: capitalisation II

5. Company law: fundamental changes in a company I
Explaining a procedure – a checklist
Writing minutes
A memorandum

6. Company Law Case Study
7. Contract formation I
Paraphrasing contract clauses
Negotiating
An informative memorandum

8. Contract formation II

9. Contracts: remedies
Initial interview with a client
Follow-up correspondence to a client

10. Contracts: assignment and third-party rights I
Preparing a lawsuit and developing and argument
Persuasive writing and speaking
11. Contract Law Case Study
12. Employment law I
Writing email: attachments and formality
Expressing an opinion, agreement and disagreement

13. Employment law II
Employment contract

14. Sale of goods I
A case brief: text analysis
Presenting a case brief

15. Sale of goods II
Contract of sale

16. Real property law I
Comparing and contrasting
Classifying and distinguishing types or categories
Giving a presentation

17. Real property law II
A lease

18. Intellectual property I
Paraphrasing in plain language
Discussing issues

19. Intellectual property II

20. Negotiable instruments
Explaining ideas to a client

21. Secured transactions I
An internal email: formality and informality of language

22. Secured transactions II
A polite refusal

23. Debtor – creditor I
Insolvency

24. Debtor – creditor II
Job interview

25. Competition law
Warning a client of risks
An informative email

15
Pokročilá znalost angličtiny

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Katedra jazyků
Katedra jazyků
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr, Leden
09.01.2020
1
50 (v hodinách celkem)
50 vyučovacích hodin
Čtvrtek
9.1.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
10000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Juridikum, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221005503
31.12.2019
Další informace
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=4825
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK