Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody pod mikroskopem (5588Z)
Základní informace
Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody pod mikroskopem
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Navržený vzdělávací program je věnovaný možnostem praktické výuky hub, lišejníků a mechorostů ve výuce na středních, případně základních školách i v zájmovém mimoškolním vzdělávání (přírodovědné kroužky, odborná soustředění apod.) během praktického cvičení v laboratoři.
Houby, lišejníky a mechorosty mají nestálé místo v praktické výuce biologie na středních školách a je na ně často zapomínáno. Po úvaze je lze zařadit i do výuky přírodopisu na základních školách. Přitom jsou tyto organizmy celoročně i sezónně dostupné i v rámci městské zeleně, a pokud jsou zmíněny i ekologické aspekty života pozorovaných organizmů, napomáhají pochopení jejich role v přírodě i významu pro člověka. Řada učitelů se neorientuje ani v těch nejběžnějších houbách a lišejnících a proto si netroufá praktickou výuku o těchto organizmech do své výuky zařadit.
Hlavní náplní programu je praktikum, během něhož budou pozorovány morfologické struktury na sebraném materiálu. Účastníci se u zástupce hub, lišejníků i mechorostů seznámí se základními postupy konzervace sebraného materiálu, a jeho uchování a přípravy mikroskopických preparátů a především získají větší sebedůvěru pro práci s těmito objekty ve své vlastní praxi.
Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody pod mikroskopem
Půldenní praktický laboratorní kurz doplněný výkladem lektorů a diskuzí.
Mimopražští

Cílovou skupinou jsou především aprobovaní i neaprobovaní učitelé přírodopisu na druhém stupni základních škol, biologie na gymnáziích a obdobných přírodovědných předmětů na středních odborných školách. Dále do cílové skupiny spadají další pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, především vedoucí a lektoři přírodovědných kroužků.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
650 Kč / program
Přihláška
KUDBI
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
ondrej.koukol@natur.cuni.cz
221951866
01.04.2019
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/nabidka/DVPP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK