Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody ve školní exkurzi (5586)
Základní informace
Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody ve školní exkurzi
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Navržený vzdělávací program je věnovaný možnostem praktické výuky v terénu hub, lišejníků a mechorostů ve výuce na středních, případně základních školách i v zájmovém mimoškolním vzdělávání (přírodovědné kroužky, odborná soustředění apod.).
Houby, lišejníky a mechorosty mají nestálé místo v praktické výuce biologie na středních školách a je na ně často zapomínáno. Po úvaze je lze zařadit i do výuky přírodopisu na základních školách. Přitom jsou tyto organizmy celoročně i sezónně dostupné i v rámci městské zeleně, a pokud jsou zmíněny i ekologické aspekty života pozorovaných organizmů, napomáhají pochopení jejich role v přírodě i významu pro člověka. Řada učitelů se neorientuje ani v těch nejběžnějších houbách a lišejnících a proto si netroufá praktickou výuku o těchto organizmech do své výuky zařadit.
Obsahem programu je terénní exkurze do vybraných parků a lesů v rámci Prahy spojená s demonstrací cílových organizmů a jejich sběrem, doprovozená komentáři k metodickým aspektům takové exkurze tak, aby si učitelé jednak uvědomili realizovatelnost exkurzní práce i u těchto skupin organismů, a rovněž aby docenili potenciál který skýtá velmi diverzifikovaná příroda tohoto města.
MŠMT
6968/2019-1
Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody ve školní exkurzi
Půldenní praktický terénní kurz doplněný výkladem lektorů a diskuzí.
15
Cílovou skupinou jsou především aprobovaní i neaprobovaní učitelé přírodopisu na druhém stupni základních škol, biologie na gymnáziích a obdobných přírodovědných předmětů na středních odborných školách. Dále do cílové skupiny spadají další pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, především vedoucí a lektoři přírodovědných kroužků.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Biologické a příbuzné vědy
vysokoškolské
jiná dotace nekombinovatelná
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a ka
Garant a místo
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Program proběhl v Divoké Šárce
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
04.04.2019
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
650 Kč / program
hrazeno z projektu hl.m.Prahy
Přihláška
KUDBI
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
ondrej.koukol@natur.cuni.cz
221951866
01.04.2019
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/nabidka/DVPP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK