Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Pražská příroda: terénní exkurze z geologie a botaniky (5584)
Základní informace
Pražská příroda: terénní exkurze z geologie a botaniky
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Terénní přírodovědné exkurze jsou atraktivní součástí výuky, na nichž lze žákům ukázat vyučovanou látku na konkrétních ukázkách a rovněž ukázat často nečekané souvislosti mezi živou a neživou přírodou. Pro vědy o neživé přírodě jsou pak terénní poznatky a ukázky zcela zásadní. Naše exkurze bude zaměřena na demonstraci různých geologických jevů, které můžeme pozorovat v terénu, na jejich interpretaci a jejich zasazení do širšího rámce vývoje celého území. Exkurze bude vedena do Prokopského údolí, které představuje v rámci Prahy jedinečné území, na němž můžeme sledovat geologickou historii až do období před více než 400 miliony let. Důležitou součástí bude ukázání propojení neživé a živé přírody na příkladech odlišné vegetace, která roste na různém horninovém podloží.
Budeme se snažit účastníkům demonstrovat (a dáme příležitost prozkoumat) význam vazby podklad-morfologie-biota a během celé exkurze klademe důraz na praktické tipy pro realizaci školního výletu do lokality.
MŠMT
6968/2019-1
Pražská příroda: terénní exkurze z geologie a botaniky
Jednodenní exkurze pod vedením dvou lektorů.
15
Cílovou skupinou jsou především aprobovaní i neaprobovaní učitelé přírodopisu na druhém stupni základních škol, biologie na gymnáziích a obdobných přírodovědných předmětů na středních odborných školách. Dále do cílové skupiny spadají další pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, především vedoucí a lektoři přírodovědných kroužků.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Biologické a příbuzné vědy
vysokoškolské
jiná dotace nekombinovatelná
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a ka
Garant a místo
RNDr. František Vacek, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Program proběhl v Prokopském údolí.
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
27.04.2019
Krátkodobé
7 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
730 Kč / program
hrazeno z projektu hl.m.Prahy
Přihláška
KUDBI
RNDr. František Vacek, Ph.D.
frantisek.vacek@natur.cuni.cz
221951866
15.04.2019
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/nabidka/DVPP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK