Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Pražské zimoviště vodních ptáků ve školní výuce (5580Z)
Základní informace
Pražské zimoviště vodních ptáků ve školní výuce
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Cílem tohoto terénního vzdělávacího programu je podrobněji seznámit učitele základních a středních škol s možnostmi využití zimoviště vodních ptáků na pražské Vltavě pro terénní výuku přírodopisu a biologie. Na tomto zimovišti je možné poměrně snadno pozorovat řadu charakteristických druhů našich vodních ptáků i vzácnějších migrantů ze severu. Účastníci kurzu si rozšíří a upevní své znalosti o biologii vodních ptáků a jejich určování v přírodě (včetně rozlišování obtížně určitelných druhů), získají potřebné praktické dovednosti pro vedení zimní ornitologické exkurze se školní třídou i vhodné náměty pro badatelsky orientovanou a projektovou výuku. Dozvědí se také bližší informace o programech dlouhodobého monitoringu populací ptáků zimujících na našich řekách, do kterých se může zapojit i laická veřejnost (včetně žáků základních a středních škol) a vyzkoušejí si jednoduché metody sčítání ptáků na vodních tocích.
Pražské zimoviště vodních ptáků ve školní výuce
Jednodenní terénní cvičení (exkurze).
15
Mimopražští

Cílovou skupinou jsou především aprobovaní i neaprobovaní učitelé přírodopisu na druhém stupni základních škol, biologie na gymnáziích a obdobných přírodovědných předmětů na středních odborných školách. Dále do cílové skupiny spadají další pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, především vedoucí a lektoři přírodovědných kroužků.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Katedra učitelství a didaktiky biologie
ZOO Praha
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
Krátkodobé
5 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
560 Kč / program
Přihláška
RNDr. Jan Mourek, KUDBI
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
jan.mourek@natur.cuni.cz
221951866
01.02.2019
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/nabidka/DVPP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK