Trenér plavání III. tř. (3308)
Základní informace
Trenér plavání III. tř.
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Plavecké sporty [51-600500]
prezenční
čeština
Kurz poskytuje účastníkům základní pedagogické vzdělání v oblasti sportovního plavání pro vykonávání samostatné nebo asistentské trenérské činnosti v plaveckých klubech se zaměřením na trénink dětí a mládeže, popř. dospělých. Uplatnění lze předpokládat i v tréninku výkonnostních dospělých plavců, v kondičním plavání nebo jako osobní trenér plavání. Kurz proběhne ve dvou třídenních konzultacích formou teoretických přednášek, seminářů a praktické výuky v bazénu.
Trenér plavání III. tř.
50 hodin, rozdělených do dvou tématických bloků
Obecná část (pedagogika, psychologie, sportovní trénink, biomedicínský základ; základy první pomoci a vodního záchranářství);
Speciální část (technika a didaktika plaveckých způsobů, startů a obrátek, plavecký trénink - zaměření na přípravnou a základní etapu sportovního tréninku v plavání /tzn. žákovské kategorie/, pravidla plavání pro trenéry);
Součástí kurzu je i 8 hodin praxe ve vodě.
25
min. věk 18 let, plavec, dřívější plavecká kariéra však není podmínkou

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Jitka Pokorná
Plavecké sporty
Plavecké sporty
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Květen
24.05.2019
Krátkodobé
50 (v hodinách celkem)
Pátek - Neděle
23.9.2016
24.9.2016
25.9.2016
14.10.2016
17.05.2018
30.09.2018
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
3500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Plavecké sporty
Mgr. Jitka Pokorná
jpokorna@ftvs.cuni.cz
220172109
16.05.2019