Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Stanovení radonového indexu pozemků (3096)
Základní informace
Stanovení radonového indexu pozemků
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Náplní kurzu jsou údaje o legislativě, radonovém programu ČR, radiační ochraně, radioaktivitě hornin, radonu a jeho fyzikálních vlastnostech, metodách detekce jaderného záření a radonu, přístrojích a kalibraci přístrojů, metodice a postupu stanovení radonového indexu pozemků v ČR podle doporučení SÚJB 2016, mapách radonového rizika, ukázky přístrojů a technických zařízení, ukázka terénního měření radonu v zeminách a stanovení plynopropustnosti zemin, výpočty k problematice radonu a konzultace.
Stanovení radonového indexu pozemků
ano
Kurz je určen pro jednotlivce a organizace, kteří se profesně zaměří na stanovení nebo posuzování radonového indexu pozemků jako podkladu pro ochranu staveb proti pronikání radonu do budov z geologického podloží. Kurz zabezpečuje odbornou přípravu vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření ve smyslu zákona č. 263/2016 Sb. (atomového zákona) a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) č. 409/2016 Sb. Kurz je podkladem pro udělení povolení SÚJB pro uvedenou činnost v ČR.

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
účastník obdrží potvrzení o úcasti v kurzu, osvědčení o odborné způsobilosti obdrží po zkoušce na SÚJB
Garant a místo
prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc.
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky
Albertov 3
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
24 (v hodinách celkem)
3/D
20.5.2019
21.5.2019
22.5.2019
31.5.2017
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
3800 Kč / program
Cena kurzu pro organizace je 3800 Kč/účastník, pro řádné studenty denního studia vysokých škol (nevýdělečné osoby) 1200 Kč/účastník.
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky
prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc.
matolin@natur.cuni.cz
221951545
01.05.2019
přihlášky průběžně během roku
Další informace
www.natur.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK