Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Bakalář PLUS (BCPLUS)
Základní informace
Bakalář PLUS
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Nadstavbový program nabízí studentům bakalářských oborů atraktivní způsob rozšíření odborného curricula zcela mimo stávající studijní plány
Bakalář PLUS
ne
Student bakalářského oboru na PřF UK.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
úspěšné absolvování pěti studijních povinností z tohoto programu
Garant a místo
Bc. Veronika Fialová
Oddělení podpory vědy
Oddělení podpory vědy
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
576 (v hodinách celkem)
72/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Oddělení podpory vědy
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
20.09.2019
od 1.7. do 20.9.2019
bez přijímací zkoušky
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/bakalar-plus a http://www.bakalarplus.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK