Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Psychologie pro každý den (5558)
Základní informace
Psychologie pro každý den
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra psychologie [21-KPS]
prezenční
čeština
Zájmový vzdělávací program předkládá výběr témat základů psychologie a jejích vybraných aplikací. Cílem není systematický výklad oboru psychologie. Může se však stát nabídkou vybraných otázek a problémů, kterými se současná psychologie zabývá a může také představit některé přístupy k jejich zvládání či uchopení.
Některá témata jsou prezentována s převahou teoretického přístupu k problematice (např.
psychologie zdraví), jiná mají spíše přehledový charakter ( přehled směrů současné psychoterapie aj.), anebo teoreticko aplikační ráz (např.přednáška „Jak se vlastně učíme“). Najdeme zde jak tradiční, klasická témata (např. metody psychologie, psychologická diagnostika nebo vývojové charakteristiky předškolních dětí), ale také aktuální otázky současné psychologie (poruchy příjmu potravy nebo videotrénink interakcí ve škole). Současná psychologie je velmi různorodá. Na jedné straně se otevírají nové oblasti poznávání, jako jsou např. souvislosti psychiky a fungování mozku (evoluční a biologické kořeny lidské psychiky či přednáška „Poznáváme svět kolem nás“), na straně druhé se otevírají nové možnosti aplikací (např. aplikované oblasti psychologie práce). V praxi bychom se mohli setkat s řadou dalších a jistě velmi zajímavých psychologických disciplín a jejich aplikací. Kurz nabízí vhled do současné psychologie a může se stát inspirací i námětem pro další, hlubší studium psychologie.
Psychologie pro každý den
ano
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
80 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
6655 Kč
Poplatek za přihlášku = cena kurzu
VS 630186
základní
Přihláška
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=kurzy&zobraz=1&ffak=11210&ftyp%5B%5D=O&fkod=&fkey
Katedra psychologie
Radka Hradcová
radka.hradcova@ff.cuni.cz
221619667
30.09.2019
Další informace
http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/zajmove-kurzy/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK