Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Bible v dílech významných osobností výtvarného umění * (5555)
Základní informace
Bible v dílech významných osobností výtvarného umění *
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Program je zaměřen na ustálené ikonografické náměty, které interpretují biblické texty. Na základě konkrétních děl z různých období dějin výtvarného umění bude účastníkům programu přiblížen konkrétní biblický příběh či oddíl. Výklad bude doprovázen i stručnou exegezí daného biblického místa a nástinem vývoje daného ikonografického námětu. V případě nejvýznamnějších biblických míst bude věnován prostor také současnému sakrálnímu umění ve střední Evropě a také mimo Evropu (např. v Asii, Africe).
Bible v dílech významných osobností výtvarného umění
Program je zaměřen na ustálené ikonografické náměty, které interpretují biblické texty. Na základě konkrétních děl z různých období dějin výtvarného umění bude účastníkům programu přiblížen konkrétní biblický příběh či oddíl. Výklad bude doprovázen i stručnou exegezí daného biblického místa a nástinem vývoje daného ikonografického námětu. V případě nejvýznamnějších biblických míst bude věnován prostor také současnému sakrálnímu umění ve střední Evropě a také mimo Evropu (např. v Asii, Africe).
2019: 8.10., 15.10., 22.10, 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12.
2020: 18.2., 25.2., 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4.
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
--
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
Mgr. et Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr, Říjen
2
40 (v hodinách celkem)
Úterý - Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
800 Kč / rok
800 Kč
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.09.2019
Minimální počet uchazečů pro otevření kurzu 15
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK