Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Velké ženy středověku: kult a umění s nimi spojené * (5554)
Základní informace
Velké ženy středověku: kult a umění s nimi spojené *
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Program je zaměřen na velké ženy středověku, které se zapsaly do dějin umění svými zakladatelskými a zadavatelskými aktivity, jež vedly ke vzniku řady významných uměleckých děl. V kurzu bude věnován prostor také rolím, které tyto ženy ve společnosti zastávaly. Tyto ženy často pocházely z vládnoucích dynastií. Byly posílány na výchovu do klášterů, anebo zde žily jako vdovy. Objevují se také na dvorech sousedních vládnoucích dynastií, kde se měly učit životu a kultuře těchto zemí a často tam pak byly provdány. Do nového prostředí samy přinášely své domácí tradice. Program zasadí jejich působení do kontextu těchto nadregionálních vztahů a vlivů.
Velké ženy středověku: kult a umění s nimi spojené
Program je zaměřen na velké ženy středověku, které se zapsaly do dějin umění svými zakladatelskými a zadavatelskými aktivity, jež vedly ke vzniku řady významných uměleckých děl. V kurzu bude věnován prostor také rolím, které tyto ženy ve společnosti zastávaly. Tyto ženy často pocházely z vládnoucích dynastií. Byly posílány na výchovu do klášterů, anebo zde žily jako vdovy. Objevují se také na dvorech sousedních vládnoucích dynastií, kde se měly učit životu a kultuře těchto zemí a často tam pak byly provdány. Do nového prostředí samy přinášely své domácí tradice. Program zasadí jejich působení do kontextu těchto nadregionálních vztahů a vlivů.
2019: 8.10., 15.10., 22.10, 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12.
2020: 18.2., 25.2., 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4.
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
--
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
Mgr. et Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr, Říjen
2
40 (v hodinách celkem)
Úterý - Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
800 Kč / rok
800 Kč
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.09.2019
Minimální počet uchazečů pro otevření kurzu 15
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK