Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Organizace školení trenérů atletiky (5542)
Základní informace
Organizace školení trenérů atletiky
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Atletika [51-600100]
prezenční
čeština
Školení trenérů obsahuje teoretickou i praktickou část.
V teoretické části je zmiňována technika atletických disciplín a základy sportovního tréninku.
V praktické části jsou probírány metodické řady nácviku atletických disciplín a další průpravná cvičení.
Organizace školení trenérů atletiky
ano
přihláška přes studijní systém UK
platba

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
Mgr. Jan Feher
Atletika
Atletika
FTVS UK
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Duben
27.04.2019
Krátkodobé
20 (v hodinách celkem)
Sobota - Neděle
27.4.2019
28.4.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2000 Kč / program
2000,- Kč/kurz pro veřejnost
2000,- Kč/kurz pro studenty FTVS
osvobozeno
Přihláška
FTVS UK, José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín
Atletika
Mgr. Jan Feher
feher@ftvs.cuni.cz
604 919 907
03.04.2019
Další informace
www.ftvs.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK