Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Terminologické základy italského práva závazkového: překladatelská perspektiva. (Reflexe změn v italském a českém závazkovém právu od roku 2012 do současnosti.) (5535)
Základní informace
Terminologické základy italského práva závazkového: překladatelská perspektiva. (Reflexe změn v italském a českém závazkovém právu od roku 2012 do současnosti.)
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Organizace studia: dva semináře po 3 vyučovacích hodinách vždy v pátek od 10 hodin
Cílová skupina: Seminář je určen překladatelům italských právních textů. Je vhodný nejen pro ty, kteří s právním překladem teprve začínají, ale též pro ty, kteří si chtějí danou problematiku zopakovat ve světle aktuálních českých předpisů.

Forma výuky: seminář, práce s texty

Termín konání: 7. a 14. 6. 2019 od 10 hodin

Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Terminologické základy italského práva závazkového: překladatelská perspektiva
1. Obecné terminologické základy italského závazkového práva

- klasifikace závazků
- vznik a zánik závazkových vztahů
- změny v závazkových vztazích


2. Konkrétní smluvní typy

- koupě
- nájem
- přeprava
- dílo
- úschova a skladování
- výpůjčka, zápůjčka, úvěr
- komise
- zprostředkování
- příkaz
- darování
- pojištění
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Katedra jazyků
Katedra jazyků
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Červen
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
7.6.2019
14.6.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
3600 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulty UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
05.06.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK