Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Jak na skupinovou výuku (nejen) v hodinách biologie? (5529)
Základní informace
Jak na skupinovou výuku (nejen) v hodinách biologie?
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Kurz je věnovaný problematice skupinového vyučování, tedy organizační formě, která sama o sobě nezaručí kooperaci žáků ve skupině, ale je výchozím uspořádáním pro takový způsob práce, při kterém se uplatní mnohé aktivizační metody. A právě ty mohou zpestřit běžnou vyučovací hodinu. Pokud je takový způsob výuky vhodně připravený a následně odborně vedený v souladu s pravidly kooperace, může nabídnout motivující studijní prostředí – a to nejen žákům, ale také učiteli.
Řada učitelů má zájem aktivizační metody a formy do své výuky zařazovat, jen si na ně netroufá a to z důvodu malých zkušeností, nedostatku sebedůvěry nebo obav z negativních reakcí žáků. Často také v rámci skupinové práce dochází k vytváření spíše než kooperativního prostředí k prostředí kompetitivnímu. Proto hlavní náplní kurzu je na základě konkrétních námětů a ukázek aktivizačních metod seznámit s možnostmi kooperativní skupinové práce a jejího efektivního využití ve výuce biologie, či přírodopisu.
Účastnící se na základě diskuze mohou ujistit, zda efektivně připravují a vedou výuku ve skupině, sami si vyzkouší konkrétní aktivizační metody, čímž získají také náměty do vlastní výuky.
V neposlední řadě aktivizační metody a formy nabízejí interdisciplinární přesah, a to nejen v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda, proto mohou vhodně propojit určité tematické celky i několika předmětů.

1. běh 13.4.2019
2. běh 27.4.2019
MŠMT
50492/20012-201
Jak na skupinovou výuku (nejen) v hodinách biologie?
8 vyučovacích hodin
Cílovou skupinou jsou aprobovaní i neaprobovaní učitelé přírodopisu na druhém stupni základních škol, biologie na gymnáziích a obdobných přírodovědných předmětů na středních odborných školách. Dále do cílové skupiny spadají další pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, především vedoucí a lektoři přírodovědných kroužků.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Biologické a příbuzné vědy – obory dále neuvedené
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Garant a místo
RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Katedra učitelství a didaktiky biologie
učebna B4, Viničná 7, Praha 2
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
13.04.2019
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
200 Kč / program
Přihláška
RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D., KUDBI
RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D.
jirina.kolkova@natur.cuni.cz
221951869
12.04.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK