Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky autorského práva - modulový kuz (5515)
Základní informace
Aktuální otázky autorského práva - modulový kuz
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Kurz je zaměřen na právní praxi a je určen zejména pro pracovníky a členy ČAK, Notářské komory ČR, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, dalších ministerstev, Úřadu průmyslového vlastnictví, pro zaměstnance dalších orgánů veřejné správy, dále pro ČVUT, VŠUP, ALAI, pro zaměstnance kolektivních správců (OSA, Intergram, DILIA, OAZA, OOA–S), pro firmy zabývající se reklamou, nakladatelství apod.

Organizace studia:
Kurz bude probíhat ve čtyřech jednodenních soustředěních po 4 hodinách. Účastníci kurzu se mohou přihlásit do libovolného počtu modulů podle svého odborného zájmu.

Termíny konání: 6. 6., 13. 6., 20. 6. a 27. 6. 2019, vždy 9:00 - 12:30 hod
Cena každého modulu je 1 800,-Kč.
Při přihlášení na všechny moduly celková cena 6 500,-Kč

Aktuální otázky autorského práva - modulový kuz
Obsahová náplň:

1. modul - 6. 6. 2019 - JUDr. Mgr. Petra Žikovská
Úvod do autorských a souvisejících práv – prameny právní úpravy, začlenění v systému práva duševního vlastnictví, principy, definice, pojmy

2. modul - 13. 6. 2019 - JUDr. Zuzana Císařová
Užití autorských děl na internetu, odpovědnostní vztahy a vymáhání práv

3. modul - 20. 6. 2019 - JUDr. Tomáš Dobřichovský, PhD.
Vytváření předmětů duševního vlastnictví v pracovněprávních vztazích - dílo zaměstnanecké a zaměstnanecké průmyslové vzory, podnikové vynálezy a užitné vzory

4. modul - 27. 6. 2019 - JUDr. Irena Holcová
Pojem autorského díla – požadavek originality, druhy děl se zaměřením na výtvarná díla včetně děl fotografických a architektonických
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního
Právnická fakulta UK
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Červen
06.06.2019
Krátkodobé
16 (v hodinách celkem)
6.6.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1800 Kč / den
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
31.05.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK