Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie ke studiu na UK, Přírodovědecké fakultě (493)
Základní informace
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie ke studiu na UK, Přírodovědecké fakultě
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Přípravný kurz je určen zejména uchazečům o studium geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, dále pak uchazečům o studium jiných oborů u nichž je součástí přijímací zkoušky zkouška z geografie/zeměpisu, základů společenských věd či všeobecného základu (např. na právnické či filozofické fakulty, fakultu sociálních věd či humanitních studií, ekonomické fakulty).
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z geografie ke studiu na UK, Přírodovědecké fakultě
Kurz bude probíhat od 25.1. do 26.4.2019
podání přihlášky

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Katedra sociální geografie a region. rozvoje
Katedra sociální geografie a region. rozvoje
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
Krátkodobé
40 (v hodinách celkem)
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
3000 Kč / program
Možnost volby dílčích modulů dle odborného zaměření
osvobozeno
Přihláška
PřF UK v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Katedra sociální geografie a region. rozvoje
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
pripravny.kurz.geografie@natur.cuni.cz
221951426
15.02.2019
Přihlašování je možné elektronicky na www.geografienasbavi.cz. Na první hodinu kurzu se může dostavit každý zájemce i bez předběžné přihlášky.
Další informace
http://www.geografienasbavi.cz/chci-geografii-studovat/pripravny-kurz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK